Selasa, November 16, 2010

Imbuhan memper......kan

Tahukah anda jumlah dan perkataan yang boleh menerima imbuhan memper-----kan. Ada yang berpendapat imbuhan ini seakan-akan bentuk lewah dalam bahasa Melayu, tetapi tidak sebenarnya.

Memper...kan bergabung dengan kata nama dan kata kerja membentuk kata kerja. 

Contoh: 

memperisterikan;mempersendakan;memperjodohkan;


memperdengarkan;
memperlihatkan;memperbahaskan. 

bentuk yang lewah ialah bentuk terbitan dengan apitan memper...i seperti memperolehi,memperbaiki,memperakui. Sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu hal. 198-201. 

Peribahasa dalam karangan ditulis terus bersama-sama dengan ayat yang dibina. 

Contoh: 

Dia bersikap seperti kacang lupakan kulit.

Sumber : Kamus Dewan Online

Tiada ulasan:

Catat Ulasan