Rabu, Februari 21, 2024

Mana satukah yang betul

Saya telah diarahkan merujuk perkara di atas atau saya diarah merujuk perkara di atas?

Jawapan yang betul dalam penulisan surat rasmi:

Saya diarah merujuk perkara di atas

walau bagaimanapun penggunaan yang lazim digunakan dalam penulisan surat rasmi atau ayat yang gramatis ialah:

Dengan hormatnya kami merujuk perkara yang tersebut di atas 

atau

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas


Sumber rujukan : Khidmat Nasihat DBP

Sabtu, Februari 10, 2024

Kesilapan Kata Majmuk

 
Maksud Tatacara

Tatacara bermaksud :

1.Adat resam

2.Adat istiadat

3.Cara dan peraturan

4.Prosedur


Contoh ayat

Pembelian mengikut tatacara perolehan semasa yang berkuat kuasa.