Sabtu, April 21, 2012

15 Kata Majmuk

Bentuk kata majmuk yang telah mantap
penggunaannya sebagai satu perkataan walaupun bentuk kata tersebut mengandungi dua kata dasar :

1. antarabangsa
2. beritahu
3. setiausaha
4. sukarela
5. bumiputera
6. jawatankuasa
7.kakitangan
8.kerjasama
9.olahraga
10.matahari
11.suruhanjaya
12.tandatangan
13.tanggungjawab
14.warganegara
15.pesuruhjaya

Tiada ulasan:

Catat Ulasan