Khamis, Februari 02, 2017

Istilah Coaching & Mentoring

Padanan Bahasa Melayu bagi istilah coaching & mentoring ialah Bimbingan dan Pementoran.