Rabu, Mac 01, 2017

kalangan, pada kalangan dan di kalangan

Apakah perbezaan di antara kalangan,  pada kalangan  dan  di kalangan?

Frasa yang biasa digunakan ialah 'di kalangan' dan 'dalam kalangan' jarang terdapat penggunaan frasa 'pada kalangan'.

Frasa yang paling tepat ialah 'dalam kalangan' kerana sendi nama 'di' merujuk kepada masa dan tempat. 

Kata 'kalangan' bermaksud: lingkungan, golongan. Sekiranya 'di' dibubuh pada kata ini, 

contoh: di golongan, maka jelas kelihatan bahawa 'di' atau 'pada' tidak sesuai dipadankan di situ.