Rabu, Mac 15, 2017

Kesilapan Tatabahasa


Salah                                                          Betul

1.Selain daripada itu,                                   Selain itu,
2.Oleh kerana                                                Oleh sebab
3.Sementalahan                                            Sementelahan