Rabu, Jun 07, 2017

RANGKAI KATA UMUM BERIMBUHAN

     Kata yang menerima awalan atau akhiran sahaja ditulis sebagai dua perkataan

§  diambil alih
§  kenal pastikan
§  diguna semulaKata yang menerima apitan ditulis sebagai satu perkataan

§  pengambilalihan
§  pengenalpastian
§  pengemaskinian