Khamis, November 23, 2023

Hubungkait atau hubung kait

Mana satukah perkataan yang betul ?

Hubungkait atau hubung kait.

Ejaan yang betul ialah hubung kait.Perkataan ini dieja terpisah.

Hubung kait merujuk kepada hubungan atau kaitan antara dua perkara atau lebih.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan