Khamis, Disember 19, 2013

Tengahari atau Tengah hari

Perkataan yang betul ialah tengah hari.

Perkataan ini dieja terpisah kerana  tergolong dalam kata majmuk.