Selasa, April 26, 2011

Kata Majmuk

Perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai satu makna.

Contoh :

Bumi + putera  = bumiputera (Anak tulen dari sesebuah negara atau peribumi)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan