Khamis, September 08, 2016

Sekaligus atau sekali gus

Ejaan yang betul ialah sekali gus.

Perkataan ini deja secara terpisah.