Rabu, Disember 14, 2022

Kata Majmuk

 

Perkataan yang penggunaannya telah mantap dan dieja sebagai satu perkataan boleh dirujuk dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, (m.s 134 dan 135)

Perkataan yang disenaraikan adalah seperti yang berikut:


1. antarabangsa
2. bumiputera
3. 
jawatankuasa
4. kakitangan
5. kerjasama
6. matahari
7. olahraga
8. setiausaha
9. sukarela
10. suruhanjaya
11. tandatangan
12. tanggungjawab
13. warganegara

Tiada ulasan:

Catat Ulasan