Sabtu, Februari 04, 2023

Tulen atau tulin

Kedua-duanya mempunyai makna yang sama tetapi ejaan yang betul ialah tulen.

Kata tulen berasal daripada bahasa Indonesia.

Sama seperti 'perabot', 'tulen' juga tidak termasuk  pola keselarasan vokal (u-i) dalam Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu.

Definisi : (tulen) tidak bercampur(dengan yang lain),bukan tiruan,asli,sejati.Tiada ulasan:

Catat Ulasan