Isnin, November 27, 2023

Kata bantu terbahagi dua

 Kata bantu

1.Kata bantu aspek

Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa, iaitu sama ada masa lampau, masa kini atau masa hadapan.

(telah,sudah,baru,pernah,sedang masih,akan,mula dan belum)

Contoh ayat :

Pekerja itu telah pulang

 

2.Kata bantu ragam

Kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan.

(hendak,mahu,harus,mesti,boleh,dapat,enggan,patut dan mungkin)

Contoh ayat :

Ramai anak muda kini mahu bekerja sendiri.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan