Isnin, November 27, 2023

Kata Tanya

Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu.

Contohnya mengapa, berapa, bila dan bagaimana. 

Kata tanya hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada predikat.

Kata tanya digunakan dalam ayat tanya.

Contoh ayat:

Siapakah nama dia ?

Di mana dia tinggal ?


Kata tanya boleh hadir di depan ayat dan di belakang ayat.

Sekiranya diletakkan di depan ayat, kata tanya perlu disertai partikel -kah.

Contoh ayat:

Berapakah harga barang itu ?

Harga barang itu berapa ?

Bilakah mereka sampai?

Mereka sampai bila?


Kata tanya tidak digunakan dalam ayat penyata.

Kata tanya siapa tidak boleh digunakan untuk binatang.Tiada ulasan:

Catat Ulasan