Ahad, Jun 09, 2024

Teks Ucapan Perasmian PIBG oleh Pengurus Korporat

Teks Ucapan Perasmian PIBG oleh Pengurus Korporat

 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera,

 Yang Berhormat Tuan Pengerusi, guru-guru, ibu bapa, pelajar-pelajar yang dihormati sekalian,

 Pertama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin-Nya, kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini untuk majlis perasmian Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Saya berasa amat berbesar hati dan berterima kasih atas jemputan yang diberikan kepada saya untuk merasmikan majlis ini.

 Sebagai seorang yang berkecimpung dalam sektor korporat, saya ingin berkongsi beberapa perkara yang relevan untuk masa depan pendidikan anak-anak kita, terutamanya mengenai ciri-ciri pekerja yang diperlukan oleh sektor korporat, perkembangan kecerdasan buatan (AI), dan kepentingan teknologi dalam pendidikan.

Dalam dunia korporat yang semakin kompetitif ini, terdapat beberapa ciri penting yang amat diperlukan dalam kalangan pekerja. Antaranya adalah:

 1.Kemahiran Komunikasi

Keupayaan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif adalah asas kepada kejayaan dalam sebarang bidang pekerjaan. Pekerja yang mampu menyampaikan idea dan maklumat dengan baik akan lebih mudah untuk bekerjasama dalam pasukan dan mencapai matlamat organisasi.

 2.Kepimpinan dan Kerja Berpasukan

Keupayaan untuk memimpin dan bekerjasama dalam pasukan adalah kritikal. Pekerja yang menunjukkan ciri-ciri kepimpinan dan boleh bekerjasama dengan rakan sekerja akan membawa organisasi ke tahap yang lebih tinggi.

 3.Kemahiran Penyelesaian Masalah dan Pemikiran Kritis

Sektor korporat memerlukan individu yang mampu berfikir secara kritis dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Ini termasuk kebolehan untuk menganalisis situasi, mengenalpasti masalah, dan mencadangkan penyelesaian yang inovatif.

 4.Kecekapan Digital

Dalam era digital ini, kefahaman dan kemahiran dalam teknologi adalah sangat penting. Pekerja perlu celik IT dan mampu menggunakan alat-alat teknologi yang relevan dalam pekerjaan harian.

 Perkembangan AI dan Kepentingannya dalam Pendidikan

 Kecerdasan buatan (AI) kini memainkan peranan yang semakin penting dalam pelbagai sektor, termasuk pendidikan. AI mempunyai potensi untuk mengubah cara kita belajar dan mengajar. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana AI boleh dimanfaatkan:

 1.Pembelajaran Peribadi (Personalized Learning)

 Dengan AI, kita dapat mencipta pengalaman pembelajaran yang lebih disesuaikan dengan keperluan setiap pelajar. AI boleh menganalisis prestasi pelajar dan menyediakan bahan pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman mereka.

 

2.Pembantu Pintar

AI boleh digunakan untuk mencipta pembantu pembelajaran pintar yang boleh membantu pelajar dalam menyelesaikan tugasan dan menjawab soalan mereka pada bila-bila masa.

 

3.Automasi Pentaksiran

AI boleh membantu dalam proses pentaksiran dan penilaian. Dengan automasi, penilaian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat, membolehkan guru menumpukan lebih banyak masa kepada pengajaran.

 

Kepentingan Teknologi dalam Pendidikan

 

Teknologi memainkan peranan yang amat penting dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Antaranya adalah:

 

1.Akses kepada Maklumat

Teknologi membolehkan pelajar mengakses maklumat dari seluruh dunia dengan mudah. Ini memperluas cakrawala pengetahuan mereka dan menggalakkan pembelajaran berterusan.

 

 

2. Pembelajaran Interaktif

Dengan penggunaan teknologi, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Alat seperti papan putih interaktif, aplikasi pembelajaran, dan permainan pendidikan membantu pelajar untuk belajar dengan cara yang lebih menyeronokkan dan berkesan.

 

3.Pengurusan Pendidikan

Teknologi memudahkan pengurusan pendidikan, termasuk rekod akademik, komunikasi antara guru dan ibu bapa, serta pengurusan aktiviti sekolah.

 

Hadirin yang dihormati,

Akhir kata, saya berharap agar PIBG akan terus memainkan peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan anak-anak kita. Kerjasama yang erat antara ibu bapa, guru, dan pihak sekolah adalah kunci kepada kejayaan ini. Dengan adanya sokongan semua pihak, saya yakin kita dapat menyediakan generasi masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing.

 

Sekian, terima kasih.

 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan