Sabtu, Jun 26, 2010

Format Karangan Laporan

Karangan Jenis Laporan.
  
 Karangan jenis ini menghendaki anda melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar atau dilihat.
Hendaklah disampaikan dengan tepat dan mudah difahami. 
 Dalam membuat karangan berbentuk laporan , kamu hendaklah menggunakan butir-butir yang munasabah atau logik.
Kamu perlu memastikan jenis laporan, sama ada laporan aktiviti persatuan, perayaan, sambutan, perasmian, atau lawatan ke sesuatu tempat.
Untuk laporan aktiviti persatuan sertakan nama ahli jawatankuasa, sejarah penubuhan, jumlah ahli, dan aktiviti sepanjang tahun. Pelapor mesti berjawatan setiausaha. 
  Untuk laporan lawatan pula , tulis apa yang dilihat, dirasa, dan dialami serta kesan lawatan terhadap pembelajaran.

 Penulisan mengikut perkembangan peristiwa, yang dahulu didahulukan.
Gunakan bahasa yang ringkas dan padat

Tajuk Laporan      

 Ditulis dengan huruf besar pada setiap awal kata dan digaris. 
atau ditulis dengan huruf besar semuanya. 
Tajuk hendaklah ditulis ditengah-tengah.
Boleh ditulis dalam dua baris jika tajuk terlalu panjang.

Isi Laporan   :       
Bermula dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.

Pengakuan pelapor:        
Ditulis di sebelah kiri selepas perenggan terakhir.

Tarikh          :       
Ditulis di sebelah kanan laporan,setentang dengan pengakuan pelapor.

Tandatangan pelapor      
  Ditulis di sebelah kiri bahagian bawah selepas pengakuan pelapor.

Nama Pelapor         :     
Ditulis dengan huruf besar di dalam kurungan selepas tandatangan.

Jawatan Pelapor   :
Ditulis di sudut kiri bahagian bawah laporan dan dibubuh tanda koma  di 
hujungnya .

Seterusnya            ditulis nama persatuan yang diwakili

Tiada ulasan:

Catat Ulasan